Innovatie

In de lange carrière van Maarten Verkerk weeft innovatie als een rode draad zijn loopbaan aan elkaar. Vanuit zijn interesse en expertise in de filosofie, weet hij abstracte inzichten goed toe te passen op praktische problemen. Het liefst benut hij zijn kennis en expertise op het gebied van innovatie binnen de sectoren zorg, onderwijs of het bedrijfsleven.

Toolbox voor zorginnovatie

Hoe moet je een innovatie in de zorg ontwikkelen? Wat moet je doen om deze innovatie te implementeren in een zorginstelling? Het boek Iedereen beter. Een toolbox voor zorginnovatie geeft een introductie tot innovatie in de zorg. Het geeft een stappenplan, tools en case studies. Het geeft bestuurders én professionals houvast om innovaties te ontwikkelen, implementeren en op te schalen.

Sociale innovatie in de industrie

Hoe kun je de klantgerichtheid, kwaliteit en efficiency van een fabriek verbeteren? Als fabricagemanager bij Philips heb ik laten zien dat dit alleen kan door een combinatie van sociale innovatie (sociotechniek, minicompany concept) en professionele verbetertechnieken (world class manufacturing). In mijn tweede proefschrift heb ik laten zien dat het geheim achter sociale innovatie is vertrouwen en macht op de werkvloer.

Afbeelding van telefoon

Innoveren op systeemniveau

Thuistechnologie is een van de randvoorwaarden om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Bij VitaValley heb ik heb aan de wieg gestaan van het project Vitaal Thuis. Om een grootschalige implementatie mogelijk te maken bleek een innovatie op systeemniveau noodzakelijk. Door een slimme coalitievorming hebben we alle randvoorwaarden voor deze innovatie gerealiseerd: van visievorming tot concrete uitwerking, van specificatie tot gedragen standaardisatie, en van implementatie tot brede opschaling.

Download PDF

Professionalisering van een vakgebied

Innovatie vraagt om professionalisering van een vakgebied. Ik heb leidinggegeven aan een coalitie van VitaValley, de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie en diverse zorginstellingen. Het doel van deze coalitie was de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met dementie door muziektherapie. We hebben succesvolle interventies geïdentificeerd, beschreven, geïmplementeerd en uitgerold. Daarmee heeft dit project het startschot gegeven voor een professionalisering van het vakgebied.

Download PDF

Afbeelding van cello
Afbeelding van tafel

Bouwen voor mensen met dementie

Voor mensen met dementie is aangepaste huisvesting noodzakelijk. Hiervoor zijn nog onvoldoende ontwerpprincipes beschikbaar. Samen met een architect, een sociaal geriater en een ontwerper heb ik een model ontwikkeld dat houvast biedt bij het ontwerpen van gebouw en inrichting. Dit model is in een vaktijdschrift gepubliceerd. Dit project is een prachtig voorbeeld hoe ik samen met anderen complexe problemen kan ontrafelen en tot innovatieve oplossingen kan komen.

Download PDF