Duurzaamheid

Verkerk gelooft dat als je echt duurzaam wil zijn, je niet alleen aan technologische maar ook aan sociale innovatie moet doen. Daarnaast moet je de vraag naar het waarom aan de orde stellen. Zo zijn duurzaamheid, innovatie en zingeving onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Afbeelding van windmolens

Verbeter de wereld…

Het bekend motto is: Verbeter de wereld en begin bij jezelf. In 2009 zijn we gestart met het verduurzamen van onze eigen woning: isolatie van de vloer, herisolatie van muren en dak, driedubbel glas in de kamer, zonnepanelen, enzovoorts. Het resultaat mag er zijn: het gasverbruik is meer dan gehalveerd en alle stroom produceren we zelf. De volgende stap wordt waarschijnlijk de introductie van een warmtepomp om het gasverbruik tot nul terug te brengen.

Download PDF

Verhoogde productie, verlaagde uitstoot van schadelijke stoffen

Eén van de meest uitdagende projecten die ik heb geleid, was het in één jaar verviervoudigen van de productie van een fabriek van Yageo waarbij de uitstoot van schadelijke stoffen niet mocht toenemen. Dit project impliceerde een herontwikkeling van processen en een herontwerp van de productieorganisatie. Na iets meer dan een jaar hard werken zijn de targets gehaald.

Download PDF

Afbeelding van computer chip
Afbeelding van lamp

Naar een elektrische energie-infrastructuur van de toekomst

De elektrische energie-infrastructuur van de toekomst zal enorm complex zijn. Het onderscheid tussen producenten en consumenten vervaagt. Intelligente systemen stemmen vraag en aanbod op elkaar af. De infrastructuren van energie, mobiliteit en internet raken steeds meer vervlochten. Met ingenieurs en filosofen heb ik deze infrastructuur geanalyseerd en de basis gelegd voor een visie hoe dit soort complexe infrastructuren zich moeten ontwikkelen.

Download PDF

Afbeelding van vliegtuig

Waarden-gedreven ontwikkelen in de procesindustrie

De akkoorden van Parijs (2015) vormen een enorme uitdaging voor de procesindustrie. Hoe moet je ontwerpen om aan de eisen van de toekomst te voldoen? Het Triple I model biedt ingenieurs een tool om een systematische analyse te doen. Het biedt drie perspectieven om toekomstige waarden te analyseren. Het Triple I model geeft handvatten om te breken met reductionisme en silo-denken.

Download PDF

Overstag: versnellen van de transformatie naar een duurzame en circulaire industrie (2018)

Uit alle rapporten over duurzame oplossingen voor de industrie blijkt dat een versnelling noodzakelijk is. Beteor, Team Heiner en ikzelf hebben een programma ontwikkeld om deze versnelling te realiseren. De kern van dit programma is: innovatie en duurzaamheid, ontwikkeling van high performance teams, de kunst van het veranderen, en verbinding met zingeving en diepe waarden.

Download PDF

Afbeelding van boot